Flaga UE
EN DE RU ES

Wyniki postępowań
Gorlice, dnia 30 lipca 2019 r.

Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik" Sp. z o.o
ul. Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
do ogłoszenia z dnia 22 czerwca 2019 r., numer 1191812
 
Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik'' Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 22 czerwca 2019 r. nr 1191812, dotyczącego: Badań laboratoryjnych własności materiałów do procesu napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz badań laboratoryjnych materiałów do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)", współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. - nie wpłynęła żadna oferta.

-----------------------------------------------------------------


 
 

Gorlice, dnia 7 sierpnia 2019r.
 

Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik" Sp. z o. o.
ul. Józefa Michalusa 1,
38-320 Gorlice
 
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
do ogłoszenia z dnia 22 czerwca 2019 r., numer 1191811
 
 
Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Sp. z o.o.  z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa , 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia ofertowego  dnia 22 czerwca 2019 r. nr 1191811 dotyczącego:  Wyprodukowania i dostarczenia optymalnego materiału dla napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz wyprodukowania i dostarczenia optymalnego materiału do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC w ramach projektu: „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. - wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty firmy: Technogenia SAS, ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty.

-----------------------------------------------------------------

 
 

Gorlice, dnia 13 sierpnia 2019 r.

Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik" Sp. z o. o.
ul. Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
do ogłoszenia z dnia 31 lipca 2019 r., numer 1198332
 
Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik'' Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 31 lipca 2019 r., nr 1198332, dotyczącego: Badań laboratoryjnych własności materiałów do procesu napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz badań laboratoryjnych materiałów do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)", współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – wpłynęła jedna oferta, która ze względu na błędy formalne nie została dopuszczona do oceny merytorycznej. Komisja podjęła decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia w bazie konkurencyjności.