Flaga UE
EN DE RU ES

Wyniki postępowań 
Gorlice, dnia 30 czerwca 2020 r.
 
Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik" Sp. z o. o.
ul. Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
  
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
do ogłoszenia z dnia 17 czerwca 2020 r., numer 1250188
 
Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik'' Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 17 czerwca 2020r., nr 1250188, dotyczącego: dostawy materiałów do budowy prototypów świdrów wielkośrednicowych 32” – 36” oraz typu PDC 12-1/4”w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)", współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – wpłynęła jedna oferta, która ze względu na nie spełnienie wszystkich wymogów/kryteriów zawartych w ogłoszeniu, została odrzucona. Komisja podjęła decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia w bazie konkurencyjności.
 
-----------------------------------------------------------------


 
                                                                                                    Gorlice, dnia 30 lipca 2019 r.

Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik" Sp. z o.o
ul. Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
do ogłoszenia z dnia 22 czerwca 2019 r., numer 1191812
 
Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik'' Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 22 czerwca 2019 r. nr 1191812, dotyczącego: Badań laboratoryjnych własności materiałów do procesu napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz badań laboratoryjnych materiałów do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)", współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. - nie wpłynęła żadna oferta.

-----------------------------------------------------------------


 
 
 
Gorlice, dnia 7 sierpnia 2019r.
 

Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik" Sp. z o. o.
ul. Józefa Michalusa 1,
38-320 Gorlice
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
do ogłoszenia z dnia 22 czerwca 2019 r., numer 1191811
 
Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Sp. z o.o.  z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa , 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia ofertowego  dnia 22 czerwca 2019 r. nr 1191811 dotyczącego:  Wyprodukowania i dostarczenia optymalnego materiału dla napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz wyprodukowania i dostarczenia optymalnego materiału do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC w ramach projektu: „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. - wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty firmy: Technogenia SAS, ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty.

-----------------------------------------------------------------

 
 
 
Gorlice, dnia 13 sierpnia 2019 r.

Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik" Sp. z o. o.
ul. Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
do ogłoszenia z dnia 31 lipca 2019 r., numer 1198332
 
Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik'' Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 31 lipca 2019 r., nr 1198332, dotyczącego: Badań laboratoryjnych własności materiałów do procesu napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz badań laboratoryjnych materiałów do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)", współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – wpłynęła jedna oferta, która ze względu na błędy formalne nie została dopuszczona do oceny merytorycznej. Komisja podjęła decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia w bazie konkurencyjności.

-----------------------------------------------------------------


 
                                                                                                                                                                                                           

Gorlice, dnia 6 września 2019 r.
 
Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik" Sp. z o.o
ul. Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
do ogłoszenia z dnia 21 sierpnia 2019 r., numer 1201649
 
Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik'' Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 21 sierpnia 2019 r. nr 1201649, dotyczącego: Badań laboratoryjnych własności materiałów do procesu napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz badań laboratoryjnych materiałów do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC, ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)", współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. -  wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Politechniki Śląskiej, ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty.

-----------------------------------------------------------------

 
 
 
Gorlice, dnia 16 września 2019 r.

Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik" Sp. z o.o.
ul. Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
do ogłoszenia z dnia 27 sierpnia 2019 r., numer 1202964
 
Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik'' Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 27 sierpnia 2019 r. nr 1202964, dotyczącego: Dostarczenia elementów laboratoryjnego prototypu urządzenia dla metody wytwarzania przyrostowego w technologii LMD, w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)", współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności - wpłynęła jedna oferta, która ze względu na nie spełnienie wszystkich wymogów/kryteriów zawartych w ogłoszeniu, została odrzucona. Komisja podjęła decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia w bazie konkurencyjności.

-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Gorlice, on 16 September 2019
Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Sp. z o.o.
ul. Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
 
INFORMATION ON THE OUTCOME OF THE PROCEDURE
to the notice dated 27 August 2019, 1202964

 
Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Sp. z o.o. with its registered office at ul. Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, hereby informs that under the notice dated 27 August 2019 no. 1202964 regarding: Providing elements of the laboratory prototype device for the incremental production method in LMD technology, as part of the project: “Development and verification of a new manufacturing technology of large diameter multicone roller  bits as well as PDC-type roller bits with the use of additive manufacturing (3D printing) in real conditions performed in Laser Metal Deposition (LMD) technology”, co-funded by the European Regional Development Fund of the European Union in accordance with the principle of competitiveness – one tender was submitted, which was rejected, as it did not meet all the requirements/criteria included in the notice. The Committee decided to re-publish the notice on the Competitiveness Database.

-----------------------------------------------------------------
 
 
Gorlice, dnia 17 grudnia 2019 r.

Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik" Sp. z o.o.
ul. Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
do ogłoszenia z dnia 31 października 2019 r., numer 1214549
 
Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik'' Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 31 października 2019 r. nr 1214549, dotyczącego: Dostarczenia elementów laboratoryjnego prototypu urządzenia dla metody wytwarzania przyrostowego w technologii LMD, w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)", współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności - wpłynęły trzy oferty.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty firmy: LaserTec S.A., ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty.

-----------------------------------------------------------------
 
 
 
Gorlice, on December 17th, 2019

Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Sp. z o.o.
1 Józefa Michalusa Street
38-320 Gorlice
 
INFORMATION ON THE OUTCOME OF THE PROCEDURE
to the notice dated October 31st, 2019, no. 1214549
 
Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Sp. z o.o. with its registered office at 1 Józefa Michalusa Street, 38-320 Gorlice, hereby informs that under the notice dated 31 October 2019 no. 1214549 regarding: Providing elements of the laboratory prototype device for the incremental production method in LMD technology, as part of the project: “Development and verification of a new manufacturing technology of large diameter roller cone bits as well as PDC-type bits with the use of additive manufacturing (3D printing) in real conditions performed in Laser Metal Deposition (LMD) technology”, co-funded by the European Regional Development Fund of the European Union in accordance with the principle of competitiveness – three tender was submitted.

As a result of the analysis, the offer of the company:
LaserTec S.A. was selected, because it obtained the highest number of points according to the bid evaluation criteria.

-----------------------------------------------------------------