EN DE RU ES

Spółka

Zarząd NiUW GLINIK

Ireneusz Kazimierski
Prezes Spółki

Ukończył on Wydział Chemiczny, Technologii Chemicznej w zakresie technologii ochrony środowiska na Politechnice Łódzkiej. Posiada certyfikat ukończenia programu rozwojowego kadry managerskiej ICAN Institute Harvard Business. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w firmie Ceramika Paradyż, jako Kierownik Laboratorium, następnie Główny Technolog. W latach 2001-2003 związany był z firmą Cersanit, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zakładu ds. Produkcji. W latach 2003-2007 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu w Ultra Pack S.A. Przez kolejne trzy lata Pan Ireneusz związany był z firmą Opoczno Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowiska Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu. Od 2010 roku związany z firmą Rovese (obecnie Cersanit) pełniąc w niej kolejno funkcję Dyrektora Zarządzającego Produkcją-Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Prezesa Zarządu, gdzie odpowiadał m.in. za realizację strategii rozwojowej angażując się w proces przemian firmy w międzynarodową organizację o zasięgu globalnym. Ponadto również z dniem 27 listopada br. Rada Nadzorcza PGO S.A. powierzyła Panu Kazimierskiemu stanowisko Wiceprezesa Zarządu. 
 
                 
                Wojciech Tomkiewicz
                Wiceprezes Zarządu

 
 
 
 
Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  Swą zawodową karierę rozpoczął 20 lat temu w Carrefour Polska  jako specjalista ds. księgowych.
Następnie pracował w: BDO Polska - Konsultant, Kronospan Polska – Audytor Wewnętrzny, Masonite PL Polska – Dyrektor Finansowy, Prokurent. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu w spółce Mercator Medical S.A., którą przygotował do debiutu giełdowego na GPW w Warszawie.  W czasie pracy dla w/w Spółek pracował w kilku krajach, m.in.: w Rosji, na Ukrainie, w Tajlandii, w Rumunii, na Węgrzech, w Turcji i Izraelu.
Specjalizuje się w zakresie opracowywania strategii finansowych, procesów controlingowych oraz finansowej restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jego prywatne zainteresowania to kultura i zwyczaje krajów Azji południowo-wschodniej oraz medycyna - inna niż akademicka.


                           

                  Paweł Mroziński 
                 Członek Zarządu 
             

  


 

          

Zobacz również

SPÓŁKA


Od 2011 roku właścicielem marki Glinik jest TDJ S.A., polska prywatna firma inwestycyjna, która od ponad 30 lat prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki.
 
 
Wizja: Być globalnym i preferowanym
producentem wielkośrednicowych świdrów
trójgryzowych oraz ich komponentów.

Misja: Rozwijać, specjalizować zespół i produkt poprzez szeroką współpracę z partnerami oraz Klientami.
 
Wartośći
 

WIARA

 

Wierzymy w realizację wspólnej wizji

Postępujemy zgodnie z naszym systemem wartości

Koncentrujemy się na przyszłości

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa
 

Odpowiedzialność


Podejmujemy odważne i przemyślane decyzje

Bierzemy odpowiedzialność za decyzje działania nasze i naszego zespołu

Wymagamy od siebie inicjatywy

Działamy zawsze w najlepszym interesie firmy 
 

Współpraca


Darzymy się zaufaniem i tworzymy zgrany zespół

Słuchamy i uczymy się od innych, biorąc pod uwagę każdy głos w dyskusji

Po podjęciu decyzji wspólnie działamy na rzecz realizacji celu

Cieszymy się z sukcesów naszych ludzi, promując ich w organizacji
 

Otwartość


Jesteśmy wobec siebie lojalni, komunikujemy się otwarcie i szczerze

Szanujemy różnorodność poglądów

Jesteśmy otwarci na zmianę i innowacje

Rozmawiamy o popełnianych błędach i się na nich uczymy
 

Wiarygodność


Zawsze dotrzymujemy słowa

Jesteśmy rzetelni i uczciwi

Kierujemy się zasadami fair play

Wywiązujemy się z naszych zobowiązań
 
Więcej na  www.tdj.pl