EN DE RU ES

Urządzenia
wiertnicze„Glinik” od początku swojego istnienia zajmował się szeroko rozumianym wiertnictwem. Projektowano oraz realizowano we własnym zakresie nie tylko narzędzia ale również urządzenia wiertnicze. Na początku były to głównie maszyny z przeznaczeniem do wierceń obrotowych i udarowych takie jak: OUP, OP 1200, wiertnice  N 12, N20, N 16. Z czasem rozpoczęliśmy  produkcję urządzeń do likwidacji istniejących otworów wiertniczych.
Windy eksploatacyjne to urządzenia przeznaczone do obróbki i likwidacji otworów wiertniczych, a w szczególności do:
 • wyciągania i zapuszczania rur wydobywczych, pomp i żerdzi pompowych,
 • łyżkowania i czyszczenia eksploatowanych otworów,
 • innych prac związanych z eksploatacją i likwidacją otworów.
Urządzenia wyciągowe
 • Winda W800
 • Winda W360/18
 • Winda we 12CM
 • R-500
 • Wiertnica hydrogeologiczna WH 300/12
 • Wiertnica do badań geofizycznych OH-100
 • Wiertnica do wiercenia otworów strzałowych w kamieniołomach WS 30/130
 • WS 12/160 – do udarowego wiercenia
 • OH-100A– do wiercenia obrotowego z prawym obiegiem płuczki lub udarowego za pomocą młota wgłębnego
NIUW GLINIK jest najstarszym producentem urządzeń wiertniczych w Polsce. Ponad stuletnie doświadczenie w konstrowaniu i tworzeniu pozwala Spółce świadczyć usługi, spełnieniające światowe standardy.
 
Wiertnica to zespół powiąznych ze sobą urządzeń mechanicznych niezbędnych do wykonania otworu wiertniczego w skale, gruncie lub betonie.
Istnieje wiele typów wiertnic w zależności od przeznaczenia, średnicy otworów, budowy itp. Stanowisko w terenie, na którym ustawiona jest wiertnica nosi nazwę wiertni. Przygotowanie stanowiska polega na odpowiednim wypoziomowaniu terenu, wykonaniu ocembrowanego zagłębienia - bodni oraz umieszczeniu odpowiednio stabilnego fundamentu pod konstrukcję wiertnicy. Następnie ustawiana jest wiertnica, pomost montażowy oraz zestaw napędowy w którego skład wchodzą agregaty prądotwórcze, skrzynia napędowa oraz pompy płuczkowe. Wysokość wiertnicy dochodzi do 60 metrów.
Charakterystyka techniczna wiertnic używanych do wiercenia otworów powinna obejmować:
 • zdolność udźwigu zespołów wiertnicy, limitującą dopuszczalną głębokość wiercenia otworów o określonej średnicy,
 • wielkość mocy napędowej zespołów wiertnicy,
 • rodzaj napędu przewodu wiertniczego lub narzędzia wiercącego,
 • rodzaj przewodu wiertniczego,
 • rodzaj i kierunek przepływu płuczki użytej do usuwania zwiercin lub transportu próbek wiertniczych i rdzeni,
 • dane techniczne pomp płuczkowych lub sprężarek.


NiUW GLINIK stale rozszerza swoją produkcję urządzeń, opracowuje nowe konstrukcje, typy, udoskonala istniejące projekty. Permanentna modernizacja biur projektowo – technologicznych pozwala sukcesywnie realizować nowe inwestycje.

Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym wymaganiom rynku, NiUW GLINIK rozpoczyna inwestycję w rozszerzenie zakresu usług serwisowych urządzeń wiertniczych.


 
Wykorzystując kilkudziesięcioletnie doświadczenie oprócz standardowych elementów „Glinik” produkuje także wyposażenie typu:
 • pompy płuczkowe
 • elementy przewodu wiertniczego