Flaga UE
EN DE RU ES

Dialog techniczny

 

Gorlice, dnia 21 czerwca 2019 r.
 

Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik" Sp. z o.o
ul. Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

 
Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik'' Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, że w dniu 21 czerwca 2019 r. zakończyła dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wyprodukowanie i dostarczenie optymalnego materiału do napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz dla wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC, powyższe zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanych w technologii Laser Metal Deposition (LMD)” współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dziękujemy wszystkim podmiotom, które uczestniczyły w dialogu technicznym oraz podmiotom, które zgłosiły chęć udziału w dialogu.
 
Zespół ds. Dialogu Technicznego

-----------------------------------------------------------------
 
 
 
Gorlice, dnia 31 lipca 2019 r.
 
Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik" Sp. z o.o
ul. Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice

 
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

 
Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik'' Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, że w dniu 31 lipca 2019 r. zakończyła dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wyprodukowanie i dostarczenie niezbędnych elementów do budowy laboratoryjnego prototypu urządzenia dla metody wytwarzania przyrostowego w technologii LMD, powyższe zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanych w technologii Laser Metal Deposition (LMD)” współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dziękujemy wszystkim podmiotom, które uczestniczyły w dialogu technicznym oraz podmiotom, które zgłosiły chęć udziału w dialogu.
 
Zespół ds. Dialogu Technicznego