Flaga UE
EN DE RU ES

Zaproszenie do dialogu technicznego - nowy termin

W związku z zainteresowaniem ze strony potencjalnych dostawców elementów potrzebnych do opracowania laboratoryjnego prototypu urządzenia dla metody wytwarzania przyrostowego w technologii LMD, firma NiUW Glinik sp. z o.o. zdecydowała o przedłużeniu czasu trwania tzw. Panelu Dialogu Technicznego - w w/w zakresie. Informujemy, że Panel Dialogu Technicznego zakończy się w dniu 30 lipca 2019 r.