Flaga UE
EN DE RU ES

Zaproszenie do dialogu technicznego

Informacja o rozpoczęciu dialogu technicznego dotyczącego projektu o numerze POIR.01.01.01-00-0705/18 w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.