Flaga UE
EN DE RU ES

NiUW „Glinik” i Samorząd Powiatu Gorlickiego rozpoczynają współpracę

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Grzegorza Sidora - Prezesa Zarządu Spółki, który zaprosił władze Powiatu Gorlickiego w osobach Marii Gubały – Starosty Gorlickiego i Stanisława Kaszyka – Wicestarosty, dyrektorów Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji oraz Wydziału Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz dyrektorów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
Pan Grzegorz Sidor - Prezes Zarządu Spółki wraz ze współpracownikami zapoznali uczestników spotkania z profilem firmy, przedstawili strategiczne produkty, omówili zakres współpracy międzynarodowej oraz zaprezentowali projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez Spółkę w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Jak podkreśla Prezes - Grzegorz Sidor, NiUW Glinik jest producentem narzędzi oraz urządzeń wiertniczych z tradycją sięgającą 1883 roku. NiUW jest w branży uznaną marką, a najwyższa jakość produktów stawia Spółkę w czołówce najlepszych światowych producentów narzędzi wiertniczych. W strukturach spółki funkcjonują wyspecjalizowane działy konstrukcyjny, technologiczny, produkcyjny oraz handlowy zatrudniające najwyższej klasy specjalistów. Od 2011 roku właścicielem Spółki jest TDJ S.A., polska, rodzinna firma inwestycyjna, z 40 letnią historią inwestycji w spółki z sektora przemysłowego. NiUW Glinik, pod wodzą nowego właściciela, zgodnie ze swoją wizją dąży do zajęcia pozycji globalnego i preferowanego producenta wielkośrednicowych świdrów trójgryzowych oraz ich komponentów. Misją firmy jest rozwijać, specjalizować zespół i produkt poprzez szeroką współpracę z klientami i partnerami.

Pani Magdalena Schiller-Szuba – Kierownik Działu Handlu i Marketingu przedstawiła główne produkty i usługi jakie oferuje spółka, do których należą: świdry trójgryzowe, komponenty do świdrów, narzędzia wiertnicze, usługi obróbki cieplnej i mechanicznej, a także produkcja noży styczno-obrotowych). Produkty spółki mają zastosowanie w różnych sektorach rynku. Nie jest to tylko przemysł naftowy, ale także wiertnictwo studzienne, energia geotermalna, geofizyka, czy też górnictwo. Spółka realizuje strategię „Go Global”, współpracuje  i dostarcza swoje produkty największym światowym firmom branży wydobywczej z tzw. „TOP 5” firm technologii wiertniczych na rynku wydobycia ropy i gazu. NiUW GLINIK to wiarygodny i pewny partner dla podmiotów działających w branży wiertniczej. Rocznie spółka sprzedaje ponad 20 000 sztuk swoich produktów klientom z całego świata.

Z kolei Pani Dajana Pabis-Tavares – Specjalista w Wydziale Wsparcia Technicznego Klienta przedstawiła założenia projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez NiUW GLINIK Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt dotyczy opracowania unikalnej w skali światowej technologii zautomatyzowanej produkcji narzędzi wiertniczych (świdrów wiertniczych) o konstrukcji diamentowej (z polikrystalicznymi ostrzami diamentowymi). Dzięki jego realizacji firma poszerzy ofertę i istotnie zwiększy swoją konkurencyjność na światowym rynku, szczególnie w branży Oil &Gas. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022.

W kolejnej części prezentacji Pani Bożena Orlof – Asystent Zarządu, pełniąca rolę ambasadora Fundacji TDJ w NiUW Glinik, przedstawiła zakres programów realizowany wspólnie z Fundacją oraz możliwości współpracy ze szkołami w ramach nowego projektu „iPOWER”. Jest to projekt rozwojowy, dedykowany dzieciom i młodzieży od 15-23 lat głównie dla klas branżowych współpracujących ze spółkami portfelowymi TDJ. Z projektu mogą także skorzystać uczniowie szkół, które chciałyby nawiązać współpracę z Fundacją. W ramach projektu jego uczestnicy wyznaczają własne cele edukacyjne, zawodowe bądź osobiste, które chcieliby zrealizować. Dla skutecznej realizacji celów uczestnicy projektu otrzymają indywidualne wsparcie tutorów (praca 1 na 1) w ilości 10 godzin, których zadaniem jest inspirowanie i motywowanie do działania. W ramach projektu odbędą się także 2 zjazdy integracyjne, gdzie uczestnicy będą wymieniać się swoimi doświadczeniami przy wsparciu przez doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę TDJ. Ponadto, każdy uczestnik projektu będzie zobowiązany do zrealizowania jednego mini projektu na rzecz środowiska lokalnego. Nabór do projektu rozpoczyna się we wrześniu 2019.
NiUW „Glinik” Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, która dynamicznie się rozwija i tworzy nowe miejsca pracy. W obecnej chwili zatrudnia 192 osoby, z czego 126 to pracownicy produkcji. Jak wskazała Pani Anna Michałowska – Młodszy specjalista do spraw obsługi personalnej - w obecnej chwili spółka oferuje możliwość zatrudnienia na stanowiskach magazynier/logistyk, spawacz/napawacz, operator CNC, elektryk automatyk. Największe zapotrzebowanie na pracowników firma zgłasza m.in. w zawodzie spawacz/napawacz.

Pan Grzegorz Sidor - Prezes  Spółki uważa, iż jednym z największych atutów i wartości NiUW GLINIK są ludzie, ich wiedza, doświadczenie oraz pasja w realizacji nowych wyzwań. Dlatego też, Zarząd Spółki inwestuje w kadrę pracowniczą. System motywowania pracowników obejmuje m. in. przyuczanie i wdrażanie nowych pracowników, szkolenia kompetencyjne wewnętrzne i zewnętrzne, kursy języka angielskiego. Dla wyróżniających się pracowników firma oferuje dofinansowanie do studiów lub studiów podyplomowych. Za realizacje celów produkcyjnych dla pracowników przewidziane są premie i nagrody. W spółce funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w ramach którego firma organizuje wycieczki, imprezy integracyjne, finansuje kolonie i paczki świąteczne dla dzieci. W ramach funduszu pracownicy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci zapomogi.
Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem hali produkcyjnej Spółki.

"Jesteśmy pod wrażeniem działalności firmy Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” oraz innowacyjności stosowanych rozwiązań technologicznych. Spółka jest wysoko wyspecjalizowanym zakładem pracy eksportującym swoje produkty na cały świat i jednocześnie atrakcyjnym pracodawcą" – podziała Maria Gubała – Starosta Gorlicki – W związku z dynamicznym rozwojem Spółka zgłasza zapotrzebowanie na nowych pracowników. Mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do nawiązania i rozwinięcia współpracy z prowadzonymi przez Powiat Gorlicki szkołami ponadpodstawowymi, dzięki czemu trudności w znalezieniu wykwalifikowanych i profesjonalnie wykształconych pracowników zostaną rozwiązane.