Flaga UE
EN DE RU ES

Historia

2014
wrzesień NOWY LOGOTYP

Nowy wizerunek

Informujemy uprzejmie, iż w dniu 12.09.2014 roku Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Spółka z o.o. zakończyła roczny proces zmian swojego wizerunku.

Efektem owych przeobrażeń jest wprowadzenie nowego logotypu, którym będziemy posługiwać się od dnia dzisiejszego.
2011
TDJ S.A. właścicielem Grupy Kapitałowej Glinik z Gorlic.

Glinik częścią TDJ

Doświadczona polska firma inwestycyjna TDJ S.A. podpisała z Inwest "Glinik" umowę przyrzeczoną dotyczącą przejęcia Grupy Kapitałowej Glinik z Gorlic. TDJ nabyła pakiet 87,8% akcji Fabryki Maszyn „Glinik” S.A. i tym samym przejęła kontrolę nad jej spółkami zależnymi. Rozpoczął się intensywny proces ich restrukturyzacji.

Początkuje zmianę wizerunku firmy zarówno na arenie międzynarodowej, jak i lokalnej.
2001
Powstaje spółka menedżersko-pracownicza Inwest „Glinik" Sp. z o.o.,

Powstaje Inwest "Glinik" Sp. z o.o.

Powstaje spółka menedżersko-pracownicza Inwest „Glinik" Sp. z o.o., która odkupuje od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Skarbu Państwa 87,84% akcji Fabryki Maszyn „Glinik” S.A.
1996
Zmiana struktury na holdingową.

Restrukturyzacja

Spółka uczestniczyła w Programie Powszechnej Prywatyzacji. Intensywnie się restrukturyzowała, m. in. poprzez zbycie majątku socjalnego, gruntów i obiektów.
Struktura firmy zmienia się stopniowo na holdingową, wydzielone zostają zakłady produkcyjne i usługowe, m.in. Kuźnia Glinik Sp. z o.o., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o. oraz Zakład Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o.
1992
 Firma przekształca się w Fabrykę Maszyn Glinik S.A.

Fabryka Maszyn Glinik S.A

 Firma przekształca się w Fabrykę Maszyn Glinik S.A. (jednoosobową spółkę Skarbu Państwa)
1980
Następuje rozwój produkcji

Nowa oferta produktowa

W latach 80. nastąpił ogromny rozwój produkcji zmechanizowanych obudów ścianowych zawałowych i podsadzkowych. W ofercie fabryki pojawiły się nowe produkty dla górnictwa węglowego: strugi, przenośniki, wysokowydajne kompleksy ścianowe. Intensywnie rozwijał się eksport na Wschód.
1973
Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik

Zmiana nazwy

Zmiana nazwy na Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik
1968
Rozpoczęcie produkcji dla górnictwa węgla kamiennego.
 

Rozwój górnictwa kamiennego

W 1968 roku fabryka rozpoczęła produkcję maszyn i urządzeń dla mechanizacji prac wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego. Wdrożona została seryjna produkcja stojaków hydraulicznych, następnie zmechanizowanych obudów ścianowych. Nastąpiła intensywna rozbudowa firmy – powstał nowy zakład z kuźnią, matrycownią i elektrociepłownią. Rozwinęła się produkcja, w oparciu głównie o własne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne. Fabryka pozyskała nowe rynki zbytu: Chiny, Anglia, Węgry, Jugosławia.
1962
Powstaje Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik,

Powstaje Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik, prężnie produkująca maszyny i urządzenia dla mechanizacji prac wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego. Wdrożona zostaje seryjna produkcja stojaków hydraulicznych i obudów ścianowych. Powstaje nowy zakład z kuźnią, matrycownią i elektrociepłownią.
1951
Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego w Gliniku – Przedsiębiorstwo Państwowe

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego w Gliniku – Przedsiębiorstwo Państwowe

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego w Gliniku – Przedsiębiorstwo Państwowe.
Nastąpiła rozbudowa zakładu, powstawały nowe hale produkcyjne i magazyny, rozszerzał się i modernizował park maszynowy. Powstawały nowe obiekty socjalne. Fabryka odzyskała swą wysoką pozycję na rynku urządzeń, narzędzi i osprzętu wiertniczego. Uruchomiła produkcję narzędzi obrotowych – świdrów gryzowych, produkowała urządzenia wiertnicze do głębokich wierceń.
1941
Centralne Warsztaty Naftowe

Centralne Warsztaty Naftowe


Fabryka przejmuje nazwę Centralne Warsztaty Naftowe i  w niedługim czasie rozpoczyna produkcję narzędzi obrotowych – świdrów gryzowych, urządzeń wiertniczych do głębokich .
1906
1906-1912 Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych

Bogata oferta

Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych galicyjskiego karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego oferuje wyroby o bardzo wysokim poziomie technicznym, wśród nich znajdują się:
  • kompletne wiertnice typu kanadyjskiego
  • kompletne pompy do wydobywania ropy
  • dwucylindrowe maszyny parowe
  • wszelkiego rodzaju elementy przewodu wiertniczego i wiele wiele innych wyrobów coraz wyższej jakości.
1899
Pierwsza partia świdrów ekscentrycznych

 

Świdry ekscentryczne

Uruchomiono pierwszą partię produkcyjną świdrów ekscentrycznych, które opatentowano. By to sukces na skalę światową.
1895
W.H. Mac Garvey i J.Bergheim otrzymują koncesję na założenie Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego.
 

Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne

W.H. Mac Garvey i J.Bergheim otrzymują koncesję na założenie Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego z siedzibą w Gliniku Mariampolskim. Posiadając rozległe tereny naftowe we wschodniej i Zachodniej Galicji, Towarzystwo przodowało w wydobyciu ropy naftowej oraz produkcji osprzętu wiertniczego. Bardzo szybko warsztat zaczyna funkcjonować jako samodzielna Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku, będąc najlepszym tego typu zakładem w Europie, aż do wybuchu I wojny światowej.
Fabryka intensywnie poszerzała swój asortyment. Produkowała między innymi kompletne urządzenia wiertnicze, pompy, wyciągi parowe, świdry udarowe, komplety narzędzi i wyposażenia szybowego do wierceń. Poza krajowymi rynkami zbytu eksportowała swe wyroby do prawie wszystkich krajów posiadających tereny naftowe, m.in. do Rumunii, ZSRR, Austrii, Indii, Syrii, Argentyny i Peru.
W okresie wojny fabryka podporządkowana była niemieckiemu koncernowi Karpathen Oil AG.
1883
Powstaje rafineria i Zakłady Naprawcze

Rafineria

Kanadyjski inżynier Wiliam Henry Mc Garvey, po osiedleniu się w Gliniku Mariampolskim pod Gorlicami, wraz z angielskim finansistą Johnem Simeonem Bergheimem zakładają rafinerię oraz Warsztaty Naprawcze, świadczące na jej rzecz usługi. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na narzędzia wiertnicze zakład staje się najważniejszy na tym terenie.

Nowy wizerunek

Informujemy uprzejmie, iż w dniu 12.09.2014 roku Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Spółka z o.o. zakończyła roczny proces zmian swojego wizerunku.

Efektem owych przeobrażeń jest wprowadzenie nowego logotypu, którym będziemy posługiwać się od dnia dzisiejszego.

Glinik częścią TDJ

Doświadczona polska firma inwestycyjna TDJ S.A. podpisała z Inwest "Glinik" umowę przyrzeczoną dotyczącą przejęcia Grupy Kapitałowej Glinik z Gorlic. TDJ nabyła pakiet 87,8% akcji Fabryki Maszyn „Glinik” S.A. i tym samym przejęła kontrolę nad jej spółkami zależnymi. Rozpoczął się intensywny proces ich restrukturyzacji.

Początkuje zmianę wizerunku firmy zarówno na arenie międzynarodowej, jak i lokalnej.

Powstaje Inwest "Glinik" Sp. z o.o.

Powstaje spółka menedżersko-pracownicza Inwest „Glinik" Sp. z o.o., która odkupuje od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Skarbu Państwa 87,84% akcji Fabryki Maszyn „Glinik” S.A.

Restrukturyzacja

Spółka uczestniczyła w Programie Powszechnej Prywatyzacji. Intensywnie się restrukturyzowała, m. in. poprzez zbycie majątku socjalnego, gruntów i obiektów.
Struktura firmy zmienia się stopniowo na holdingową, wydzielone zostają zakłady produkcyjne i usługowe, m.in. Kuźnia Glinik Sp. z o.o., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o. oraz Zakład Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o.

Fabryka Maszyn Glinik S.A

 Firma przekształca się w Fabrykę Maszyn Glinik S.A. (jednoosobową spółkę Skarbu Państwa)

Nowa oferta produktowa

W latach 80. nastąpił ogromny rozwój produkcji zmechanizowanych obudów ścianowych zawałowych i podsadzkowych. W ofercie fabryki pojawiły się nowe produkty dla górnictwa węglowego: strugi, przenośniki, wysokowydajne kompleksy ścianowe. Intensywnie rozwijał się eksport na Wschód.

Zmiana nazwy

Zmiana nazwy na Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik

Rozwój górnictwa kamiennego

W 1968 roku fabryka rozpoczęła produkcję maszyn i urządzeń dla mechanizacji prac wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego. Wdrożona została seryjna produkcja stojaków hydraulicznych, następnie zmechanizowanych obudów ścianowych. Nastąpiła intensywna rozbudowa firmy – powstał nowy zakład z kuźnią, matrycownią i elektrociepłownią. Rozwinęła się produkcja, w oparciu głównie o własne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne. Fabryka pozyskała nowe rynki zbytu: Chiny, Anglia, Węgry, Jugosławia.

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik,

Powstaje Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik, prężnie produkująca maszyny i urządzenia dla mechanizacji prac wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego. Wdrożona zostaje seryjna produkcja stojaków hydraulicznych i obudów ścianowych. Powstaje nowy zakład z kuźnią, matrycownią i elektrociepłownią.

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego w Gliniku – Przedsiębiorstwo Państwowe

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego w Gliniku – Przedsiębiorstwo Państwowe.
Nastąpiła rozbudowa zakładu, powstawały nowe hale produkcyjne i magazyny, rozszerzał się i modernizował park maszynowy. Powstawały nowe obiekty socjalne. Fabryka odzyskała swą wysoką pozycję na rynku urządzeń, narzędzi i osprzętu wiertniczego. Uruchomiła produkcję narzędzi obrotowych – świdrów gryzowych, produkowała urządzenia wiertnicze do głębokich wierceń.

Centralne Warsztaty Naftowe


Fabryka przejmuje nazwę Centralne Warsztaty Naftowe i  w niedługim czasie rozpoczyna produkcję narzędzi obrotowych – świdrów gryzowych, urządzeń wiertniczych do głębokich .

Bogata oferta

Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych galicyjskiego karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego oferuje wyroby o bardzo wysokim poziomie technicznym, wśród nich znajdują się:
  • kompletne wiertnice typu kanadyjskiego
  • kompletne pompy do wydobywania ropy
  • dwucylindrowe maszyny parowe
  • wszelkiego rodzaju elementy przewodu wiertniczego i wiele wiele innych wyrobów coraz wyższej jakości.

Świdry ekscentryczne

Uruchomiono pierwszą partię produkcyjną świdrów ekscentrycznych, które opatentowano. By to sukces na skalę światową.

Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne

W.H. Mac Garvey i J.Bergheim otrzymują koncesję na założenie Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego z siedzibą w Gliniku Mariampolskim. Posiadając rozległe tereny naftowe we wschodniej i Zachodniej Galicji, Towarzystwo przodowało w wydobyciu ropy naftowej oraz produkcji osprzętu wiertniczego. Bardzo szybko warsztat zaczyna funkcjonować jako samodzielna Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku, będąc najlepszym tego typu zakładem w Europie, aż do wybuchu I wojny światowej.
Fabryka intensywnie poszerzała swój asortyment. Produkowała między innymi kompletne urządzenia wiertnicze, pompy, wyciągi parowe, świdry udarowe, komplety narzędzi i wyposażenia szybowego do wierceń. Poza krajowymi rynkami zbytu eksportowała swe wyroby do prawie wszystkich krajów posiadających tereny naftowe, m.in. do Rumunii, ZSRR, Austrii, Indii, Syrii, Argentyny i Peru.
W okresie wojny fabryka podporządkowana była niemieckiemu koncernowi Karpathen Oil AG.

Rafineria

Kanadyjski inżynier Wiliam Henry Mc Garvey, po osiedleniu się w Gliniku Mariampolskim pod Gorlicami, wraz z angielskim finansistą Johnem Simeonem Bergheimem zakładają rafinerię oraz Warsztaty Naprawcze, świadczące na jej rzecz usługi. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na narzędzia wiertnicze zakład staje się najważniejszy na tym terenie.